Links

DeliveryMatch richt zich op het optimaliseren en consument vriendelijker maken van de logistiek voor e-Commerce. Dit doet DeliveryMatch door;

Het aanbieden van een IT-platvorm aan webshops waardoor het mogelijk wordt om consumenten tijdens het aankoopproces afleveradres en afleverservice keuze opties te bieden. Tevens verzorgt het platvorm de connectiviteit tussen webshops, fulfilment en transporteurs.

Het aanbieden van consultancy voor logistieke vraagstukken bij webshops

Het bieden van een kennisplatvorm aangaande de logistiek voor e-Commerce

Samen met Vision-Share en Advance Training & Coaching ontwikkelde Roland Slegers van Simtrec een leergang op het gebied van Leiderschap speciaal voor de Supply Chain Professional.

Deze verkiezing is geïnitieeerd ddor de vLm, Webwinkel Vakdagen en DeliveryMatch en heeft tot doel het op een hoger niveau brengen van de logistiek van, voor en door webshops.

Deze prijs zal jaarlijks uitgereikt gaan worden aan de webshop die zowel aan de front-end als de back-end van haar proces excelleert met de logistieke operatie.

De prijs zal worden toegekend na een uitgebreid selectieproces uitgevoerd door een onafhankelijke jury samengesteld door de vLm.

Het EIIM maakt onderdeel uit van het Professional Services Institute aan de Nyenrode Business universiteit. Dit instituut heeft, als eerste instituut in Nederland, een leidende positie met een praktijkgericht aanbod voor bestuurders en professionals op het gebied van professionele dienstverlening.

Het Instituut wil een fundamentele bijdrage leveren aan het verwerven van inzicht in de wijze waarop bestuurders, adviseurs en (interim) managers omgaan met interventies in organisaties. Zij zijn daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in interventies die zingeving als uitgangspunt hebben.

De belangenorganisatie voor bedrijven die producten en/of diensten verkopen aan consumenten
via internet, catalogus, post etc..

vLm is een beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten en telt bijna 1900 leden. Haar doelstelling is: het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomend) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring. vLm biedt de 'infrastructuur' voor het opbouwen van een logistiek netwerk. De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens vLm-bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. vLm is officieel partner van APICS USA. Daarnaast is vLm lid van de overkoepelende Europese organisatie ELA (European Logistics Association).

Mars & Mercurius is een unieke vereniging. De leden bekleden een verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven en onderhouden, met hun (reserve)officiers-achtergrond, een onderling netwerk waarbinnen respect, kameraadschappelijkheid en vertrouwelijkheid de speerpunten zijn.

Simtrec BV is partner van Managementboek.nl

SMC is een businessclub die is gevestigd te Buren (Gld). De meeste leden komen uit midden Nederland. Lidmaatschap staat open voor “leiders en entrepreneurs”. De aanwezige disciplines zijn divers, van marketeer, coach, ict-er tot advocaat en logisticus. Het accent ligt op bedrijfsvoering en logistiek, maar we vinden het van belang dat het gezelschap pluriform is en blijft.Daarom staat SMC networks open voor nieuwe inbreng en verbreding van disciplines.